Vår miljöpolicy

Master Office är en kundorienterad leverantör av digitala printrar.


I vår affärsidé ingår att tillgodose företag, skolor och organisationer med snabb miljöanpassad kopieframställning till låga konstnader.

 I vår miljöpolicy gäller:

 • Att i första hand välja leverantörer med aktivt miljöarbete och miljömärkta produkter.
 • Att effektivisera transport och förmedla kunskap om ekonomisk bilkörning.
 • Att prioritera kretsloppstänkande och hushålla med resurser.
 • Att bli bättre på att sortera avfall och förbättra sluthanteringen.
 • Master Office skall kontinuerligt informera och utbilda anställda och kunder om vårt miljöarbete.
 • Vi skall följa gällande miljölagar och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

 

Master Office är sedan tidigare certifierat enligt Svensk Miljöbas och är medlemmar i

REPA-registret, Kemikalieinspektionen, El-kretsen samt EE-registret, Naturvårdsverket.

Vår policy gällande mänskliga rättigheter.:

 • Master Office´s policy för mänskliga rättigheter fastställer en grund för hur vi ska hantera vår verksamhet. Allt från att våra medarbetare har ett ansvar till hur vi behandlar våra medmänniskor, till hur vår verksamhet ska genomsyras av jämnställdhet och likabehandling.
 • Master Office väljer att enbart samarbeta med de leverantörer som följer FNs konvention om mänskliga rättigheter. Vi arbetar alltså inte med företag som exempelvis använder sig av barnarbete, som inte ställer upp på jämnställdhet och likabehandling eller företag som tillåter diskriminering och trakasserier.
 • Master Office är engagerad i flertalet föreningar och välgörenhetsorganisationer.
  Vi tar avstånd från föreningar och organisationer som använder sig av hot och våld, och vars verksamhet ger sådana följder. Föreningen ska inte medverka i olaglig verksamhet.